SKELBIMAI

 

VASARIS

 

 Vasario 14 d. – Gavėnios pradžia – PELENŲ diena. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 18.00 val. Primename tikintiesiems Lietuvoje galiojantį paprotį – Pelenų dieną laikytis pasninko.

Kryžiaus kelias gavėnios metu bus einamas penktadieniais – 17.30 val., sekmadieniais -11.20 val.

Vasario 16 d.LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA. 10.00 val. bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios už Lietuvos valstybę.

Vasario 16 d. – 10.00 val. Surviliškio bažnyčioje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, po kurių paminklinės lentos atidengimas ir koncertas.

Vasario 18 d.11 val. apie šimtametę Lietuvą kalbės ir mintimis dalinsis Vilniaus universiteto istorijos mokslų daktaras, istorijos fakulteto lektorius Norbertas Černiauskas.

12.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Vasario 25 d. – 12.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už Šeimos ir Jaunimo centrų darbuotojus, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.