SKELBIMAI

Gruodis – 2017 m.

Gruodžio 1 d. – 18.30 val parapijos jaunimo centre renkasi Šv. Rašto skaitymo grupė.

Gruodžio 3 d. – PIRMASIS ADVENTO SEKMADIENIS. Per visas Šv. Mišias bus šventinami kalėdaičiai. 12 val. Šv. Mišios bus aukojamos parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Gruodžio 6 d. – 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už šeimas Šv, Juozapo garbei.

Gruodžio 8 d. – 10 val ., minint Kėdainių Šviesiosios gimnazijos 370 – ies metų steigimo ir 15 – os metų gyvavimo jubiliejus bus aukojamos  šv. Mišios.

Gruodžio 8 d. – 18.30 val. jaunimo centro salėje renkasi Šv. Rašto skaitymo grupė.

Gruodžio 10 d. – sekmadienį vyks Advento rekolekcijos. 2 val. šv. Mišiose melsimės už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Gruodžio 15 d. – 10 val. šv. Juozapo parapijos didžiojoje salėje ( Didžioji g.21, Kėdainiai II a. ), vyks religinio meno šventė „ANGELŲ SODAS „. 10.00 val. jaunimo centro salėje ( Didžioji g. 21, II a. ) – vaikų šventinis koncertas. Po koncerto – vaikų kalėdinių darbų parodos atidarymas šv. Juozapo bažnyčioje.

Gruodžio 15 d. – 18.30 val., jaunimo centro salėje renkasi šv. Rašto skaitymo grupė

Gruodžio 16 d. – 13 val. parapijos jaunimo centro salėje ( Didžioji g. 21, Kėdainiai II a ), vyks advento popietė jaunimo centro vaikams iš socialiai remtinų šeimų bei tiems, kurie prieš gražiąsias metų šventes jaučiasi vieniši ir neturi su kuo švęsti Kūčių ar Kalėdų. Kviečiame pasibūti draugėje ir pasidalinti šiluma bei meile. Laukiame visų – ir norinčių padėti, ir norinčių paviešėti pas mus.

Gruodžio 17 d. – 10.00 val. šv. Mišiose  ir po jų giedos svečiai iš Latvijos.

Gruodžio 17 d. – 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Gruodžio 20 d. – 16.00 val. jaunimo centro salėje ( Didžioji g. 21, II a.), vyks vaikų advento rekolekcijos.

Gruodžio 20 d.18.00 val. šv. Mišiose skambės Kėdainių kultūros centro kamerinio choro „Ave musica“ ( vad. Algirdas Viesulas) giesmės. Po šv. Mišių choro Ave musica“ koncertinė programa „Šventųjų Kalėdų belaukiant…“

Gruodžio 22 d. – 18.30 val., jaunimo centro salėje renkasi šv. Rašto skaitymo būrelis.

Gruodžio 24 d. – KŪČIOS. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir18.00 val. – (Kūčių) Padėkos šv. Mišios. 22.00 val. Piemenėlių šv. Mišios.

Gruodžio 24 d. – Paberžės bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos 20.00 val., Surviliškio bažnyčioje – 21.00 val., Apytalaukio bažnyčioje – 19.00 val.

Gruodžio 25 d. – KRISTAUS GIMIMAS – KALĖDOS. Šventinės Mišios su Betliejaus šventinimu  bus aukojamos 8.00 val. kitos šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 12.00 val.

Gruodžio 25 d. – Paberžėje šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val., Surviliškyje – 10.00 val., Apytalaukyje – 12.00 val.

Gruodžio 26 d.II Kalėdų diena – Šv. Stepono iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka – 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

Paberžėje, Surviliškyje ir Apytalaukyje II-ą Kalėdų dieną Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d. – Naujųjų metų išvakarės. Šv. Mišios  – sekmadienio tvarka – 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Palydėsime metus, dėkodami Dievui už visas praėjusių metų mums suteikta malones.

Caritas organizacijos moterys jau pradeda prekyba žvakelėmis „Gerumas mus vienija“. Nuoširdžiai kviečiame įsigyti žvakutę Jūsų šventiniam stalui ar dovanų draugui. Savo kuklia auka Jūs paremsite vargstančius, sutinkant pačias gražiausias metų šventes. Nuoširdžiai dėkojame.