Skelbimai 2017  rugpjūtis

Rugpjūčio 2 d. – 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už šeimas šv. Juozapo garbei

Rugpjūčio 6 d. – Kristaus atsimainymas. 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, parapijos ir bažnyčios geradarius ir žvakučių aukotojų intencijomis. Taip pat melsimės už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę.

13 d. – 12 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų – ŽOLINĖS iškilmė. Mūsų bažnyčioje švenčiami Žolinės atlaidai. 12 val. šv. Mišiose melsimės už parapiją, atlaidų dalyvius ir svečius.

Rugpjūčio 16 d. – Šv. Rokas.  Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

Rugpjūčio 20 d. –SURVILIŠKIO bažnyčioje – Šv. Roko atlaidai. Šv. Mišios už parapiją ir atlaidų dalyvius svečius bus aukojamos 12 val.

Rugpjūčio 23 d. – Juodojo kaspino – Baltijos kelio diena. Šv. Mišios už Tėvynę, Laisvę ir kovotojus bus aukojamos 18 val.

Rugpjūčio 24 d. – Šv. Baltramiejus. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

Rugpjūčio 27 d. – APYTALAUKIO bažnyčioje – Šv. Baltramiejaus atlaidai. Šv. Mišios už parapiją ir atlaidų dalyvius ir svečius bus aukojamos 13.30 val.

 

DĖMESIO !!!

 

Rugpjūčio 15 dieną visose katalikų bažnyčiose yra švenčiama ŽOLINĖS iškilmė. Tai viena iš gražiausių vasaros švenčių. Smagu, kai šią šventę švenčia visa parapija, kai tą dieną išskirtinai ir pelnytai galime pagerbti Švč. Mergelę Mariją.

Šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. Norbertas Martinkus taip pat kviečia visus geros valios žmones, miesto, seniūnijų, organizacijų kolektyvus švęsti atlaidus visiems kartu.

Ta proga organizuojama žolynų ir gėlių kilimų bažnyčios šventoriuje paroda – pasirodymas. Norėtume, kad visas šventorius pražystų įvairiomis spalvomis, įvairiais žiedais ir dekoracijomis.

Nuoširdžiai kviečiame prisidėti prie atlaidų šventimo, savęs realizavimo, išmonės parodymo, pradžiuginant vieni kitus vasaros grožiu.

 

Norinčius labai kviečiame registruotis iki rugpjūčio 7 d. 9 val. ryto, tel. 8 347 60962 ( parapijos raštinė). Registracija reikalinga tam, kad mes galėtume šiek tiek pareguliuoti vietas gėlynams sudėti.

 

Labai norėtume ir kviestume šia naujove atlaidų metu pagerbti Šv. Mergelę Mariją ir atlaidų dalyvius ir svečius.

Aktyviausių laukia prizai ir siurprizai 🙂