Dvasininkai

Klebonas – kun. dek. Norbertas MARTINKUS
(Gimimo data * Kunigystės šventimų data * Paskyrimo į parapiją data)
1976 08 21 * 2000 12 17 * 2016 11 04
mob. 8 601 64 444
El. p. kedainiujuozapas@gmail.com

Altaristas – kun. Aleksandras POČIULPIS
1924 04 16 * 1970 05 23 * 1998 04 22
J. Telegos g. 21-32, 57251 Kėdainiai, tel. (347) 50 774

Altaristas – kun. Virgilijus RUTKŪNAS
1968 09 08 * 1997 12 07 *2012 12
mob. 8 694 00 200

Vikaras – kun. Mindaugas ALEKNA
1976 10 18* 2002 11 24* 2016 10 28